Jak działa georadar?

Jak działa georadar?

GPR (Ground penetrating radar), georadar jest nieinwazyjną metodą geofizyczną dzięki której otrzymujemy pełny, spójny profil warstw przypowierzchniowych, bez wiercenia, sondowania czy kopania. Przekrój georadarowy czyli echogram ukazuje ułożenie warstw oraz ich miąższość. Możemy również określić położenie oraz głębokość zatopionych obiektów oraz zbadać ich wielkość i geometrię.

 

Georadar za pośrednictwem anteny emituje fale radiowe o ultra wysokiej częstotliwości (mikrofalowa energia elektromagnetyczna). Fale odbijają się od zatopionych obiektów bądź warstw o odmiennej budowie w charakterystyczny, różny dla każdego ośrodka sposób. Następnie są one rejestrowane i zapisywane w formie cyfrowej. Dane takie są analizowane, wzmacniane i interpretowane za pomocą dedykowanego programu. W ten sposób powstaje unikalny echogram określający budowę badanego ośrodka.


                                                                                                   

 

Jaka jest maksymalna głębokość penetracji GPR?

 

Głębokość na jaką mogą dotrzeć fale radiowe emitowane przez georadar zależą od dwóch podstawowych czynników:

1)Rodzaju gruntu, skały lub innego ośrodka w rejonie prowadzonych badań

2)Częstotliwości użytej anteny

Suchy piasek, granit charakteryzują się wysoką przepuszczalnością fali elektromagnetycznej a tym samym głębokość penetracji w takich gruntach jest najwyższa. Z kolei iły, gliny, łupki i inne materialy o dużej przewodności właściwej mogą osłabiać lub absorbować sygnał GPR radykalnie zmniejszając głębokość.

 

Głębokość penetracji jest również uzależniona od częstotliwości użytej anteny. Te o niskich częstotliwościach od 100 do 200 MHz uzyskują odbicia z większych głębokości (do około 30m) ale o niższej rozdzielczości. Są niezastąpione przy badaniu struktur geologicznych takich jak leje krasowe czy zręby tektoniczne, jaskinie, wyrobiska górnicze, tunele, biedaszyby.

Wyższe częstotliwości zapewniają wysoką rozdzielczość okupioną jednak niższym zasięgiem głębokościowym (do ok 8m). Są one stosowane do badania warstw przypowierzchniowych. Pozwala zlokalizować obiekty niewielkich rozmiarów takich jak rury, fundamenty, cmentarzyska etc.  

                                                                              Piwnice w kamienicy przy Rynku w Rzeszowie.