Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zadzwoń do nas. Z przyjemnością odpowiemy!

FAQ
(najczęściej zadawane pytania)

      1.       Czy georadar pozwoli mi określić obecność oraz wielkość pustki?

Tak, za pomocą georadaru jesteśmy w stanie stwierdzić istnienie pustki jak również określić jej granice. Nie jest natomiast możliwe dokładne zbadanie głębokości pustki, od góry do dołu.Możemy jedynie oszacować ją.

2.       Czy za pomocą georadaru można jednoznacznie stwierdzić jakiego rodzaju jest znaleziona rura?

Georadar pozwala w sposób jednoznaczny określić przebieg oraz głębokość rur, nie jest jednak w stanie określić jakie media przez te rury biegną (gaz, woda, ścieki etc.). Możemy oczywiście prześledzić przebieg danej rury do zaworu  i w ten sposób określić jej zastosowanie. Możliwe jest również określenie z jakiego materiału wykonana jest dana rura (PCV, metal), potrzebujemy jednak do tego repera w postaci rury znajdującej się w podobnych warunkach oraz bardzo gęstej siatki profilowań.

3.       Jak szybko jesteśmy w stanie wykonać usługę?

W kryzysowych przypadkach jesteśmy w stanie przeprowadzić badania w 24 godziny. Standardowy czas potrzebny na realizacje zadania wynosi 2-4 dni.

4.       Na jakim obszarze Polski wykonujemy badania?

Badania przeprowadzamy w całej Polsce. Jesteśmy w stanie przeprowadzić badania w każdych warunkach w całej Polsce tak aby zapewnić osiągnięcie celów wytyczonych przez zamawiającego.

5.       Z jakiego sprzętu korzystamy?

Korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu dostępnego na rynku: MALA ProEx wraz z antenami ekranowanymi 250Mhz, 500Mhz, 800MHz. Dane przetwarzane są za pomocą programu Reflex2D/3D.

6.       Czy georadar może być używany na powierzchniach pionowych bądź na suficie?

Oczywiście, regularnie wykonujemy badania na pionowych ścianach, zarówno w  celu zbadania struktury ściany jak i znalezienia pustki poza nią.

7.       Czy badania georadarowe można przeprowadzić na fafli jeziora?

Badania przeprowadzamy  z pontonu na powierzchni jezior, stawów. Nie może  to być jednak morze oraz inne zasolone zbiorniki, woda nie może być również zamulona.

8.       Czy badania można przeprowadzić przez lód albo śnieg?

Oczywiście, zarówno lód jak i śnieg zapewniają optymalne warunki do przeprowadzenia badań georadarowych.

9.       Czy georadar może być wykorzystany do odnajdowania miejsc pochówku?
GPR jest najlepszą geofizyczną metodą dedykowaną wręcz do określenia lokalizacji miejsc pochówku, zbiorowych mogił, starych cmentarzy jak i miejsc zbrodni w kryminalistyce